top of page

PEDAGOGIKEN PÅ
VISTAHOLMS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

På Vistaholm finns 4 förskoleavdelningar "Speldosan" (1-2 år), "Triangeln" 2-3 år,  "Fiolen" (3-4 år) och "Gitarren" (5 år). Flöjten och Trumman med förskoleklass och skola ÅK 1-3 samt fritids. På de olika avdelningarna har barnen en verksamhet med gemensam vision oavsett åldersgrupp, men vi har olika styrdokument att följa, skollag, läroplan mm.

 

 INTEGRERA OCH ÅLDERSBLANDA 

 

Vi tror att samverkan och samarbete skapar förståelse och bidrar positivt till barns utveckling. Alla barn har olika behov och förutsättningar och ska därför mötas på olika sätt. Vår miljö och vår inriktning gör att vi tillbringar mycket tid utomhus. Vi har en stor, inspirerande gård och omedelbar närhet till skog.

 

 • Avdelningsutbyte, med besök hos varandra och ”mjuka” övergångar mellan avdelningarna.

 • Samarbete mellan förskoleklassen och skolan, främst under vårterminen.

 • Vistaholmstimmen för barn mellan 6 och 9 år, då vi inriktar oss på: Musik, drama och rörelse.

 • Gemensamma sångsamlingar.

 • Utomhuspedagogik. Vi går regelbundet till skogen och vårt fina vindskydd. 

PÅ VISTAHOLM HAR VI:

TEMAINRIKTAT ARBETSSÄTT

 

Temat man jobbar med genomsyrar hela verksamheten på avdelningen. Temat kan till exempel vara: Rymden, Kroppen eller Vatten. Vistaholm arbetar med gemensamt huvudtema. Alla avdelningar jobbar även med underteman som ger oss möjlighet att anpassa vår undervisning efter alla åldrar. Vi anpassar även vårt tema så att det passar vår inriktning musik, drama och rörelse.

PÅ VISTAHOLM HAR VI:

 

 • Teman, där barnen är med och utformar innehållet.

 • Spännande ”Happenings” som startar och avslutar ett tema.

 • Kan även ha "happenings" i mitten av terminen.

PÅ VISTAHOLM HAR VI:

 

 • Inskolningsperiod där barnet och föräldrarna får en kontaktperson i personalen. Vi har även rutiner för att nya föräldrar ska få den information de behöver.

 • Ofta smågrupper som barnen delas in i vid olika aktiviteter.

 • Möjlighet att anpassa avdelning och aktivitet efter barnets ålder och mognad.

INDIVIDANPASSNING

 

På Vistaholm har vi en helhetssyn på barnens utveckling och inlärning. Personalen är en gemensam resurs och vi tycker det är viktigt att sätta samman arbetslag efter kompetens och behov. På så sätt upplever vi att vi kan möta barnen med det de behöver. Vi är måna om att alla känner sig trygga och accepterade som de är.

 

 

 Vi vill: 

 

Ge kunskap om och väcka intresse för musik, drama och rörelse. Genom dessa tre teman stimuleras barnens kreativitet och var och en utvecklas efter sin förmåga. Det är viktigt, tycker vi, att var och en känner sig trygg i att vara sig själv.

 

 

 PRAKTISKT INNEBÄR DET ATT: 

 

Vi använder musik, drama och rörelse på ett medvetet sätt, för att underlätta inlärning.


Vi tar tillvara barnens spontana glädje och lust till musik, drama och rörelse.


Barnen får möjlighet att prova på olika sorters dans. 


Vi har olika kulturaktiviteter.


Vi har regelbundna sång-, musik- och dramaframträdanden för publik i olika åldrar.


Vi har olika typer av skapande verksamheter.

bottom of page