top of page

VI ÄR VISTAHOLM

Undrar du varför maten alltid är så god på Vistaholm, eller har du någon annan fundering? Slå oss en pling, eller skicka ett e-postmeddelande!

Skolan        0321-686801    076-9497610

 

Köket        0321-686802    076-9497612
                   
Triangeln        0321-686803    076-9497621

Gitarren        0321-686804    076-9497625
                   
Speldosan    0321-686805    076-9497626
                   
Fiolen        0321-686806    076-9497631

Melinda Claesson

Fritidshemsansvarig

 

0321-68 68 01 / 0769 49 76 10
melinda.claesson@vistaholm.se

Emma Einarsson

Organisationsansvarig förskolan

0735 40 79 92
emma.einarsson@vistaholm.se

Margareta Lilja

Rektor

 

0321-68 68 07 / 0731-56 25 57 / margareta.lilja@vistaholm.se

Ulrika Haglund 

Specialpedagog

 

0722 05 63 59
ulrika.haglund@vistaholm.se

Lars Holmin

Ordförande

 

0705 62 62 79     

Styrelsen

V I S T A H O L M S  F Ö R Ä L D R A K O O P E R A T I V  
V I S T V Ä G E N  2 3 A – 5 2 3  4 5 U L R I C E H A M N 
0 3 2 1 -  6 8  6 8  0 0

bottom of page