OM OSS

– MUSIK, DRAMA OCH RÖRELSE

Rytmer, roller och rörelser är något som genomsyrar hela vår verksamhet. När du övar på scenisk gestaltning, gympar eller känner musiken i hela kroppen – ja, då kommer kunskapen gladeligen till knoppen!

 Vi vill: 

 

Ge kunskap om och väcka intresse för musik, drama och rörelse. Genom dessa tre teman stimuleras barnens kreativitet och var och en utvecklas efter sin förmåga. Det är viktigt, tycker vi, att var och en känner sig trygg i att vara sig själv.

 

 

 PRAKTISKT INNEBÄR DET ATT: 

 

Vi använder musik, drama och rörelse på ett medvetet sätt, för att underlätta inlärning.


Vi tar tillvara barnens spontana glädje och lust till musik, drama och rörelse.


Barnen får möjlighet att prova på olika sorters dans. 


Vi har olika kulturaktiviteter.


Vi har regelbundna sång-, musik- och dramaframträdanden för publik i olika åldrar.


Vi har olika typer av skapande verksamheter.

V I S T A H O L M S  F Ö R Ä L D R A K O O P E R A T I V  V I S T V Ä G E N  2 3 A – 5 2 3  4 5 U L R I C E H A M N 

0 3 2 1 -  6 8  6 8  0 0